Η Φιλοσοφία μας

 Στα Εκπαιδευτικά Κέντρα Κυττέα πιστεύουμε ότι η επιτυχημένη εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει να παρακινεί το ενδιαφέρον του εκπαιδευόμενου και να τον κάνει να αγαπήσει τη γνώση. Στη σύγχρονη διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία η αύξηση των γνώσεων γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχώς αλλάζουν. Συνεπώς, η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση είναι αναγκαίες για τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.
Παρέχουμε υψηλές εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, μέσα σε ένα συνεργατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, στοχεύοντας στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα.

 

Επιλέγουμε συνεργάτες με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αρχές και το πάθος για την εκπαιδευτική διαδικασία και ενθαρρύνουμε τη διαρκή μετεκπαίδευσή τους, με τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης και τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικές ημερίδες.
Χρησιμοποιούμε τη σύγχρονη τεχνολογία (υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες, tablets, τηλεκατάρτιση) για να καταστήσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ενδιαφέρουσα και προσβάσιμη σε κάθε εκπαιδευόμενο.

 

Δίνουμε τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους μέσα από συνεργασίες με αξιόπιστους εξεταστικούς φορείς, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τους παρεχόμενους τίτλους ως εφόδιο για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Συνεργαζόμαστε με κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς σε κοινωνικά και επαγγελματικά προγράμματα, για να συνδέσουμε τους ενήλικες εκπαιδευόμενους με την αγορά εργασίας και να προετοιμάσουμε τους μικρούς μαθητές μας να γίνουν ενεργοί πολίτες του κόσμου.