Το συμμετοχικό βίντεο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την ανάπτυξη των κοινοτήτων - εγχειρίδιο εφαρμογής

Screenshot 650