Συμμετοχικό βίντεο στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ PAVE

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ PAVE (Participatory Video as an Educational Tool for Communities Development - Tο συμμετοχικό βίντεο ως εκπαιδευτικό εργαλείο για την εξέλιξη των κοινοτήτων), εκπαιδευόμενοι στο ΚΔΒΜ ΚΥΤΤΕΑ δημιούργησαν βίντεο που διαπραγματεύονται τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι και τις προτεινόμενες από αυτούς λύσεις για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την υγεία, την ακρίβεια και την επιχειρηματικότητα. 

Δείτε όλα τα βίντεο εδώ:

Συμμετοχικά βίντεο στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ PAVE